Usługi

Usługi Księgowe

Przykładowe zadania biura rachunkowego w ramach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych:

 • prowadzenie Ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji dla środków trwałych, wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK, deklaracji podatkowych VAT, CIT, GUS, PUP, WUP, dotacji z UE,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wniosków do KRS,
 • sporządzanie analiz finansowych, raportów dla Zarządu,
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi.

W ramach prowadzenia pozostałej ewidencji podatkowej:

 • prowadzenie Ksiąg Książki Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji przychodów (Ewidencja ryczałtowa),
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji dla środków trwałych, wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK, deklaracji podatkowych VAT, PIT, GUS, PUP, WUP, dotacji, UE,
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi.

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzanie List płac,
 • rozliczanie zasiłów ZUS,
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło,
 • rozliczanie stypendium stażowego, szkoleniowego,
 • prowadzenie pełnej dokumantacji pracowniczej,
 • pełna obsługa ZUS, urząd skarbowy, GUS, PFRON, PUP, WUP,
 • sporządzanie rozliczeń z CECH,
 • kalkulacja wynadrodzeń,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych – PIT.

Doradztwo ekonomiczne

Dla naszych klientów oferujemy również usługi doradztwa ekonomicznego, m. in:

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • doradztwo księgowe i podatkowe,
 • rozliczanie projektów, m. in. z Unii Europejskiej, Urzędu Pracy,
 • reprezentowanie naszych klientów przed urzędami,
 • ponadto współpracujący z nimi doradcy podatkowi prowadzą konsultacje podatkowe oraz  przygotowują profesjonalne opinie podatkowe, udzielą pełnego wsparcia prawnego włącznie z reprezentacją klienta w sprawach sądowych.

Adres

POLDAX Sp. z o.o.
ul. Pisarka 14, pokój 102
39 – 300 Mielec

Kontakt