Usługi

Usługi Księgowe

W ramach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oferujemy m. in.:

 • prowadzenie Ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji dla środków trwałych, wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK, deklaracji podatkowych VAT, CIT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wniosków do KRS.

W ramach prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów oferujemy reprezentację przed organami skarbowymi oraz m.in.:

 • prowadzenie Ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji dla środków trwałych, wyposażenia,
 • sporządzanie i wysyłanie plików JPK, deklaracji podatkowych VAT, CIT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wniosków do KRS.

Kadry i płace

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową, począwszy od sporządzania umów, list płac, przez skrupulatne prowadzenie dokumentacji kadrowej po sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz deklaracji do ZUS.
W skład usług kadrowo-płacowych wchodzą również:

 • przygotowanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS,
  rozliczenia PFRON.

Doradztwo ekonomiczne

Dla naszych klientów oferujemy również usługi doradztwa ekonomicznego, m. in:

 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • doradztwo księgowe i podatkowe,
 • rozliczanie projektów, m. in. z Unii Europejskiej, Urzędu Pracy,
 • reprezentowanie naszych klientów przed urzędami,
 • ponadto współpracujący z nimi doradcy podatkowi prowadzą konsultacje podatkowe oraz  przygotowują profesjonalne opinie podatkowe, udzielą pełnego wsparcia prawnego włącznie z reprezentacją klienta w sprawach sądowych.

Adres

POLDAX Sp. z o.o.
ul. Pisarka 14, pokój 102
39 – 300 Mielec

Kontakt