Ważne

Pamiętaj

Terminy comiesięczne

 • podatnicy na karcie podatkowej mają obowiązek rozliczyć się do 7 dnia miesiąca
 • składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników trzeba odprowadzić do 10 dnia miesiąca
 • składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników odprowadzić trzeba do 15 dnia miesiąca
 • podatnicy, który wybrali zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych muszą go zapłacić do 20 dnia miesiąca
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, mają obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca
 • rozliczenie podatku VAT i złożenie formularza VAT-7 powinno nastąpić do 25 dnia miesiąca, a w przypadku podatników, którzy VAT rozliczają kwartalnie, do 25 dnia następującego po kwartale
 •  VAT UE należy rozliczać  w wersji elektronicznej, do 25 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni
 • wszyscy czynni podatnicy VAT muszą wysłać JPK_VAT do 25 dnia miesiąca

Terminy roczne

 • PIT-28 dotyczący poprzedniego roku podatkowego trzeba złożyć do 31 stycznia
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wszyscy mają obowiązek złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym 
 • PIT-11 trzeba złożyć do 31 stycznia w formie papierowej lub do ostatniego dnia lutego w formie elektronicznej
 • PIT-4R oraz PIT-8AR trzeba złożyć do 31 stycznia

Adres

POLDAX Sp. z o.o.
ul. Pisarka 14, pokój 102
39 – 300 Mielec

Kontakt