Zastanawiacie się co w przyszłym roku, po wprowadzaniu Nowego Polskiego Ładu? Wiemy już co się zmieni w działalności gospodarczej, a więc po krótce:

3 minuty czytania

Spis treści

1) Składka zdrowotna
2) Składka zdrowotna – sp.k., jednoosobowa sp. z o.o.
3) Składka zdrowotna a kilka działalności
4) Nowe terminy płatności składek i deklaracji
5) Uproszczone składki zdrowotne

1) Składka zdrowotna – wysokość składki zdrowotnej:

 • 4,9% od dochodu (liniowy).
 • 9% od dochodu (skala).
 • 9% od przeciętnego wynagrodzenia (60%-100%-180%) (ryczałt).
 • 9% od minimalnego wynagrodzenia (karta podatkowa).
  Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PIT – dla wszystkich
  przedsiębiorców.

2) Składka zdrowotna – sp.k., jednoosobowa sp. z o.o.

 • Wspólnicy spółki komandytowej (komandytariusz i komplementariusz).
 • Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
 • Osoby współpracujące –
  9% od przeciętnego wynagrodzenia-składka wyniesie ok. 530 zł miesięcznie.

3) Składka zdrowotna – kilka działalności

 • Suma dochodów (skala, liniowy).
 • Suma przychodów (ryczałt).
 • Brak regulacji odnoszących się doprowadzenia kilku działalności, ale
  opodatkowanych na różnych zasadach (np. JDG – ryczałt i sp. j.– liniowy.)
 • Więcej niż jedna spółka komandytowa/jednoosobowa spółka z o.o.–składki
  opłacam odrębnie dla każdej spółki.

4) Nowe termin płatności składek i deklaracja

Termin płatności składek:

 • do 15 dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną.
 • do 20 dnia następnego miesiąca–pozostali płatnicy (przedsiębiorcy).
 • Obowiązek składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA)
  przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (bez wyjątków).

5) Możliwość opłacania składki zdrowotnej w formie „uproszczonej”–podstawą
wymiaru miesięcznej zaliczki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota przychodów
uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszona o kwotę
opłaconych składek ZUS.

Po więcej szczegółów zapraszamy do Biura Rachunkowego Poldax…..